Czy stagflacja zniszczy naszą gospodarkę?

W jaki sposób powstaje pieniądz? Dlaczego wszędzie mówi się o „drukowaniu” nowego pieniądza? Współczesne gospodarki bazują na długu. Każdy nowopowstały dług ma natomiast swoje oprocentowanie, które wyrażane jest w formie stopy procentowej. Każda nowa jednostka pieniądza w obiegu powstaje więc w wyniku zadłużenia. Ekonomia to system naczyń powiązanych. Kryzys gospodarczy Czytaj dalej…