Invest America

Nasz portal jest medium służącym informowaniu, komentowaniu i analizowaniu najważniejszych wydarzeń, zjawisk i procesów dziejących się w regionie Ameryki Łacińskiej z różnych perspektyw: międzynarodowej, politycznej, społecznej, gospodarczej, kulturalnej, historycznej.

Hub informacyjny
Portal dostarcza wiadomości gospodarcze, finansowe i biznesowe z Ameryki Łacińskiej. Na bieżąco śledzić będziemy wydarzenia ekonomiczne i polityczne, aby przekazać najważniejsze wiadomości. W założeniu to pierwsze źródło informacji na temat handlu i inwestycji w Ameryce Łacińskiej, a także forum wymiany myśli.

Promocja wiedzy

InvestAmerica.pl zawiera artykuły popularno-naukowe, poradniki, oraz bazę wiedzy dla przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją w Ameryce Łacińskiej. Zakres tematyczny artykułów obejmuje kluczowe obszary wiedzy biznesowej o rynkach Ameryki Łacińskiej, a także aktualności biznesowe, kulturalne, naukowe. Autorami tekstów i materiałów są zarówno naukowcy, specjaliści branżowi, przedstawiciele biznesu, jak i publicyści. Pozwala to na włączenie większej ilości opinii i perspektyw, przez co wytworzymy platformę współpracy i przestrzeń wymiany myśli. W ramach współpracy eksperckiej realizować będziemy także tematyczne webinary z obszarów wiedzy o Ameryce Łacińskiej, kultury i biznesu.

Cel
Zapewniamy polskim przedsiębiorcom rzetelne informacje, pozwalające na eksport i inwestycje w Ameryce Południowej. Dzięki temu zintensyfikujemy współpracę pomiędzy Polską a Ameryką Południową. Długofalowo wspieramy polskich przedsiębiorców, którzy szukają rynku zbytu, a którzy mogą oferować za granicą wysokiej jakości produkty i usługi, budując wizerunek Polski jako państwa posiadającego silną gospodarkę i własne, innowacyjne rozwiązania.

Zadanie
InvestAmerica.pl jest projektem do nawiązania dłuższej współpracy, która umożliwi zbudowanie relacji i wymianę doświadczeń między organizacją, a profesjonalistami z danej dziedziny. Dodatkowo, poprzez portal budujemy sieć powiązań z instytucjami, przedsiębiorcami i potencjalnymi klientami z Ameryki Południowej oraz Polski. Stworzymy platformę łączącą przedstawicieli polskich i południowoamerykańskich instytucji publicznych, kulturalnych, naukowych i biznesowych.

Link do portalu: http://investamerica.pl/.

Partnerzy projektu