Celem projektu Atomowi Dyplomaci jest:

– zainicjowanie szerokiej debaty i kampanii na temat energetyki jądrowej w Polsce

– podniesienie świadomości społeczeństwa na temat energetyki jądrowej

– zbudowanie stabilnego oraz świadomego poziomu akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej.

 

Projekt skupia się na:

1. wykorzystaniu potencjału młodych ludzi;

2. wsparciu i promocji aktywności obywatelskiej oraz debaty publicznej;

3. wzroście świadomości społecznej o palących problemach Polski. 

„Atomowi Dyplomaci” to projekt mający na celu upowszechnienie merytorycznej i opartej na faktach wiedzy o atomie, ale także wzrost zainteresowania obywatelskimi projektami w zakresie energetyki oraz umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w debacie publicznej. Dzięki wykorzystaniu tematyki atomu zamierzamy również wzmocnić zaangażowanie obywatelskie.

Projekt Atomowi Dyplomaci jest bezpośrednią kontynuacją projektu Atomowa Dyplomacja. Celem głównym projektu Atomowa Dyplomacja było zainicjowanie debaty nad strategią rozwoju energetyki jądrowej w oparciu o analizę funkcjonowania i ofert oraz ekspansji zagranicznych podmiotów. Projekt skupił się na wywarciu wpływu na rozwój polskiej energetyki jądrowej, gospodarki i dyplomacji gospodarczej poprzez włączenie szerokiej grupy partnerów społecznych w proces wyboru najkorzystniejszych ofert dotyczących budowy energetyki atomowej w Polsce. Celem było również stworzenie stałego mechanizmu konsultacji i koordynacji wspólnych przedsięwzięć analizujących przedsięwzięcia jądrowe i wspierających decydentów w ocenie inwestorów atomowych w ich aktywności na polskim rynku energetycznym. 

Więcej: https://idegroup.pl/atomowa-dyplomacja-1%EF%BF%BC/ 

W ramach projektu Atomowi Dyplomacji przeszkolimy 20 liderów społecznych (Atomowych Dyplomatów) w zakresie energetyki jądrowej i debaty publicznej, tak, by mogli promować energetykę jądrową . Przekażemy im wiedzę o:

energetyce, atomie,

konsultacjach społecznych,

tworzeniu organizacji pozarządowych,

prowadzeniu kampanii społecznych,

jak prowadzić debatę publiczną.

Atomowi Dyplomaci zostaną przeszkoleni głównie w temacie debaty publicznej, inicjatywy obywatelskiej oraz aspektów organizacji, promocji i pozyskiwania wsparcia dla swoich inicjatyw. Oprócz tego otrzymają wiedzę z zakresu innych narzędzi partycypacji obywatelskiej. Dzięki temu wyposażymy Atomowych Dyplomatów w niezbędne kompetencję, by skutecznie i merytorycznie mogli rozmawiać o energetyce i atomie.

Następnie, wspólnie z Atomowymi Dyplomatami zaplanujemy i przeprowadzimy ich własne projekty debaty nt. atomu w Polsce. Każdy z liderów zorganizuje otwarte spotkanie informacyjne o energetyce jądrowej, na którym przedstawi zyski i wyzwania stojące przed polską energetyką.

Ponadto, Atomowym Dyplomatom oraz każdemu, który chciałby dowiedzieć się więcej o atomie, przygotujemy również napisany przystępnym i przyjaznym językiem podręcznik „Porozmawiajmy o Atomie”, w którym zawrzemy wszystkie najważniejsze informacje o atomie: Podręcznik będzie opisywać w szczególności:

1) najważniejsze mity dotyczące atomu, wraz z odpowiedziami na nie;

2) dane i liczby dotyczące atomu;

3) wyzwania stojące przed polską energetyką jądrową.

Dzięki darmowemu podręcznikowi każdy będzie mógł merytorycznie porozmawiać o atomie, bez polegania na niesprawdzonych źródłach i mitach – być Atomowym Dyplomatą.  Przeprowadzimy również kampanię społeczną, która przybliży istotę energetyki jądrowej, wyzwania i szanse z niej płynące oraz przekażemy wiedzę w zakresie wpływu obywateli na debatę publiczną i kluczowe decyzje w Polsce. Kampania będzie miała na celu odczarowanie atomu w Polsce i wzmocni inicjatywy podejmowane przez Atomowych Dyplomatów. 

Dzięki naszemu projektowi zbudujemy platformę dyskusji o energetyce jądrowej w Polsce, a także zwiększymy widzialność organizacji pozarządowych w społeczeństwie. Wesprzemy też polityki publiczne.

Partnerzy projektu

Zapoznaj się z raportem "Atomowa Dyplomacja"