Instytut Dyplomacji Gospodarczej jest prywatnym ośrodkiem analitycznym typu think-tank, działającym w obszarze dyplomacji gospodarczej i kulturalnej. Misją Instytutu jest budowa nowej jakości w polskiej dyplomacji gospodarczej. W tym celu inicjujemy działania mające na celu zbliżenie różnych kultur oraz gospodarek. 

Tworzona przez nas fundacja od kilku lat z sukcesem realizuje projekty międzynarodowe, dostarcza niezależne opinie, a także rzeczowe i pisane przystępnym językiem teksty dotyczące dyplomacji gospodarczej. Są one źródłem wiedzy zarówno dla osób zainteresowanych, jak i na co dzień zajmujących się biznesem oraz stosunkami międzynarodowymi.

Wspomagamy naszych Partnerów w skutecznej prezentacji stanowisk w relacjach z dyplomacją, biznesem, decydentami politycznymi, mediami oraz administracją publiczną.

Instytut skupia młodych ludzi z silnym zapleczem pozarządowym i biznesowym, posiadających kontakty i doświadczenie w skutecznej finalizacji przedsięwzięć biznesowych i projektów międzynarodowych. Przywiązujemy dużą wagę do edukacji osób zainteresowanych współpracą międzynarodową i prowadzeniem biznesu na arenie międzynarodowej. Wspieramy przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia handlu i inwestycji międzynarodowych.


Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności międzynarodowej dyplomacji gospodarczej, która przyczyni się do zbliżenia różnych kultur i gospodarek.
 2. Poprawa jakości i efektywności w prowadzeniu dyplomacji gospodarczej.
 3. Zrozumienie odrębnych kultur biznesowych.
 4. Budowa platformy zaufania i zrozumienia pomiędzy przedsiębiorcami na arenie międzynarodowej, co w dużym stopniu przyczyni się do intensyfikacji współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.
 5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju przedsiębiorczości.
 6. Stworzenie nowych modeli dyplomacji gospodarczej dla poszczególnych podmiotów międzynarodowych.
 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pomoc i doradztwo w prowadzeniu pośrednictwa gospodarczego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność przedsiębiorców.
 2. Budowę platformy współpracy dzięki organizacji wydarzeń ekonomicznych i gospodarczych.
 3. Działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza.
 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.