GospoStrategie

Postępująca w ostatnich dziesięcioleciach globalizacja oraz zwiększająca się współzależność gospodarek sprawia, iż znaczenie danego państwa na arenie międzynarodowej zależy w dużej mierze od jego potencjału gospodarczego. Rządy poszczególnych państw starają się zapewnić rodzimym przedsiębiorcą dogodne warunki do podejmowania przedsięwzięć za granicą. Niezwykle istotne jest wsparcie polskiego biznesu oraz wzmocnienie rozpoznawalności i pozycji polskich marek na rynkach międzynarodowych. Ważną rolę odgrywają w tym przypadku instytucje wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw w ich zagranicznych operacjach. Promocja gospodarcza obejmuje ogół skoordynowanych działań podejmowanych w celu wykreowania pozytywnego wizerunku kraju, jego gospodarki i polityki ekonomicznej. O ich skuteczności świadczy ocena wypracowanego modelu przez zainteresowanych, zwiększenie możliwości eksportowych kraju, a także inwestycji zagranicznych. Promocja gospodarcza powinna wspierać przedsięwzięcia krajowych przedsiębiorców związane z pozyskiwaniem partnerów zagranicznych, uruchamianiem aktywów poza granicami oraz podejmowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych.
 
#GospoStrategie to projekt mający na celu przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców dyplomację gospodarczą prowadzoną w Polsce przez inne kraje oraz zrozumienie odrębnych kultur biznesowych.
 
Organizacja dyplomacji już od co najmniej kilku dekad odgrywa istotną i coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu międzynarodowych powiązań gospodarczych, uzasadnione wydaje się spojrzenie na ten problem z różnej perspektywy. Dodatkowo sądzimy, że należy czerpać także z doświadczeń innych krajów. W naszej opinii dotychczas brakowało platformy budującej zaufanie i zrozumienie pomiędzy podmiotami prowadzącymi dyplomację gospodarczą bezpośrednio w Polsce – podmioty polskiej dyplomacji gospodarczej zajmują się bowiem, co nie jest dziwne bezpośrednim wsparciem polskich przedsiębiorstw. Celem budowy przestrzeni do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk zainicjowaliśmy projekt GospoStrategie.

GospoStrategie to projekt mający na celu przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców dyplomację gospodarczą prowadzoną przez inne kraje oraz zrozumienie odrębnych kultur biznesowych.

Link do strony projektu:  https://gospostrategie.pl/.

Raporty

Partnerzy projektu