Wyszehradzka Akademia Dyplomacji Kulturalnej

Dyplomacja opiera się na przekonaniu, że wizerunek i reputacja kraju są dobrem publicznym, które może stworzyć zarówno zachęcające, jak i zniechęcające środowisko do indywidualnych transakcji” – Joseph Nye, amerykański politolog i pracownik administracji, współtwórca teorii współzależności w stosunkach międzynarodowych.

Relacje kulturowe rozwijają się naturalnie i organicznie, bez interwencji rządu – transakcje handlowe i turystyczne, przepływ studentów, komunikacja, obieg książek, migracja, dostęp do mediów, małżeństwa – miliony codziennych spotkań międzykulturowych. Jeśli to prawda, o dyplomacji kulturalnej można mówić tylko wtedy, gdy formalni dyplomaci, służący rządom krajowym, próbują kształtować i kierować ten naturalny przepływ w celu wspierania interesów narodowych” – Richard T. Arndt, były praktyk dyplomacji kulturalnej Departamentu Stanu USA.
Instytut Dyplomacji Gospodarczej wraz ze swoimi partnerami zapraszają młodych obywateli z wszystkich krajów partnerskich do udziału w bezpłatnym, profesjonalnym i kompleksowym szkoleniu online, z udziałem międzynarodowych ekspertów (polityków, urzędników, dyplomatów, dydaktyków), oraz najlepszych krajowych specjalistów.ań i wykładów w języku angielskim z udziałem przedstawicieli świata kultury, polityki, gospodarki i biznesu;

Wyszehradzka Akademia Dyplomacji Kulturalnej jest projektem skierowanym do młodych aktywnych obywateli krajów Grupy V4. Akademia dostarczy zarówno podstawowej, jak i zaawansowanej wiedzy o polskiej kulturze i dyplomacji kulturalnej. Projekt skupia się na:

– promocji polskiej kultury i polskiej dyplomacji kulturalnej w regionie Europy Środkowej;

– dostarczeniu zainteresowanym uczestnikom podstawowej i zaawansowanej wiedzy na temat funkcjonowania wybranych polskich i międzynarodowych instytucji kulturalnych;

– wzmocnieniu dialogu z decydentami na szczeblu wyszehradzkim poprzez stworzenie platformy dialogu w dziedzinie kultury i dyplomacji.

Wyszehradzka Akademia Dyplomacji Kulturalnej obejmuje:

  • Pogłębione doświadczenie w przyszłym rozwoju i karierze w instytucjach kulturalnych,

  • Praktykę i wiedzę do wykorzystania w promocji kultury i w dyplomacji kulturalnej,

  • Aktualne ustawodawstwo w dziedzinie kultury, procesy decyzyjne i politykę kulturalną UE/międzynarodową,

  • “kulisy” z pierwszej ręki ze szczebla politycznego i administracyjnego,

  • Spotkania z czołowymi przedstawicielstwami polskich i międzynarodowych instytucji publicznych oraz prywatnych. 

  • Nowoczesne podejście do dyplomacji i stosunków międzynarodowych

instytut dyplomacji gospodarczej

Wyszehradzka Akademia Dyplomacji Kulturalnej jest nie tylko uzupełnieniem tradycyjnej dyplomacji uprawianej w ramach polityki zagranicznej, ambasadach i konsulatach, ale to także niezwykle potrzebna wiedza i umiejętności do pracy w instytutach kultury, międzynarodowych korporacjach, organach władzy państwowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach działających na polu kultury, spraw społecznych, polityki czy ekonomii. Dyplomacja kulturalna ułatwia poruszanie się we współczesnym świecie – buduje zrozumienie i kształtowanie pozytywnych postaw. 
Akademia zapewnia jednocześnie promocję kultury Polski, przeszkolenie uczestników w dziedzinie dyplomacji kulturalnej, a także doprowadza do ściślejszej współpracy krajów Grupy V4 w dziedzinie kultury i współpracy międzynarodowej. Zaowocuje to bardziej aktywnymi, świadomymi o polskiej kulturze, dyplomacji kulturalnej i zaangażowanymi w dziedzinę kultury obywatelami regionu, a także nowymi możliwościami dla Polski, V4 i UE w zakresie pozyskiwania nowych pomysłów kulturalnych.

chcesz wziąć udział w naszych webinarach?

Bądź na bieżąco i sledź nas w mediach społecznościowych

Ostatnie Webinary

The international cultural centre i krakow
promotion of polish culture abroad
Ambasador Argentyny
Ambasador Hiszpanii
Cultural Diplomacy of Brazil
instytut dyplomacji - małopolski instytut kultury
instytut dyplomacji - polska fundacja fantastyki naukowej
kariera dyplomaty
the cultural diplomacy - dyplomacja kulturalna
Igor Okunev
David A. Frank
Akademia dyplomacji kulturalnej - instytut dyplomacji gospodarczej
Akademia dyplomacji kulturalnej - instytut dyplomacji gospodarczej
Akademia dyplomacji kulturalnej - instytut dyplomacji gospodarczej
Akademia dyplomacji kulturalnej - Słowacja - Instytut dyplomacji gospodarczej
Akademia dyplomacji kulturalnej - Słowacja - Instytut dyplomacji gospodarczej
Akademia dyplomacji kulturalnej - Słowacja - Instytut dyplomacji gospodarczej
Akademia dyplomacji kulturalnej - Słowacja - Instytut dyplomacji gospodarczej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych