Nasze możliwości

IDG skupia młodych ludzi z silnym zapleczem pozarządowym i biznesowym, posiadających kontakty i doświadczenie w skutecznej finalizacji przedsięwzięć biznesowych i projektów międzynarodowych. Przywiązujemy dużą wagę do edukacji osób zainteresowanych współpracą międzynarodową i prowadzeniem biznesu na arenie międzynarodowej. Wspieramy przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia handlu i inwestycji międzynarodowych.

Budowa sieci kontaktów

Wspieramy organizacje w budowaniu ich samodzielności. Dzięki długoletniej działalności pomagamy w dotarciu do osób i instytucji – przyszłych potencjalnych partnerów projektów oraz przedsięwzięć.Koncentrujemy się na docieraniu do właściwych osób oraz organizacji z właściwie przygotowaną ofertą, propozycją lub komunikatem. Jesteśmy obecni na spotkaniach i konferencjach branżowych, wykorzystując każdą okazję dla budowania nieformalnych relacji i prezentowania stanowisk naszych partnerów.

Promocja w ramach kanałów komunikacji

Prowadzimy internetowe okno na świat biznesu, gospodarki i dyplomacji. Poprzez portal internetowy Instytutu oraz media społecznościowe docieramy do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców miesięcznie. Współpraca z nami pozwala na dotarcie do większej liczby odbiorców, w szczególności potencjalnych zainteresowanych Państwa usługami lub produktami. Nasi odbiorcy to grupa osób związanych z biznesem, sektorem publicznym i relacjami międzynarodowymi. Ich liczba w naszych kanałach społecznościowych sięga nawet 20 tys. odwiedzających tygodniowo. Z pewnością współpraca z nami przełoży się więc na wzrost zainteresowania Państwa Izbą oraz zbuduje jej pozytywny wizerunek.

Networking i promocja organizacja wydarzeń 

Budujemy platformę zaufania i zrozumienia pomiędzy różnymi podmiotami, co przyczynia się do intensyfikacji i rozwoju współpracy. Oferujemy również networking dla biznesu, administracji i edukacji.  Jesteśmy profesjonalnym organizatorem konferencji o charakterze biznesowym, naukowym oraz eksperckim. Docieramy do środowisk o różnym charakterze, dzięki czemu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na indywidualne zapotrzebowanie Partnera. Współpracujemy również z wieloma instytucjami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zorganizować wydarzenie w unikalnej i prestiżowej lokalizacji.Szkolenia i warsztaty

Przywiązujemy dużą wagę do edukacji osób zainteresowanych współpracą międzynarodową i prowadzeniem biznesu na arenie międzynarodowej. IDG skupia ludzi z silnym zapleczem pozarządowym i biznesowym, posiadających kontakty i doświadczenie w skutecznej finalizacji przedsięwzięć biznesowych i projektów międzynarodowych. W skład naszego zespołu wchodzą osoby związane z biznesem, dyplomacją, NGO, finansami, mediami i administracją publiczną. Współpracujemy również z wykładowcami i ekspertami aktywnie zaangażowanymi w ekspansję na rynki zagraniczne. Pozwala to na organizację teoretycznych i praktycznych szkoleń dla osób i podmiotów zorientowanych lub zainteresowanych biznesem w dyplomacji. 

Analizy, publikacje oraz raporty

Tworzymy nowe modele dyplomacji gospodarczej dla indywidualnych podmiotów. Oferujemy przygotowanie sektorowych i problemowych raportów badawczych. Poprzez dostęp do wiedzy użytecznej oraz kształtowanie środowiska informacyjnego, dostarczamy naszym Partnerom przewagi konkurencyjnej. Oferujemy prezentację i popularyzację raportu w środowiskach branżowych, wśród dziennikarzy, decydentów i interesariuszy. Prezentacja może zakładać organizację briefingu prasowego, debaty eksperckiej lub konferencji tematycznej. Przygotowujemy również publikacje analizy eksperckie, dostarczając wiedzy użytecznej w procesie podejmowania decyzji. Poprzez zastosowanie właściwej metodologii, wykorzystanie danych ilościowych oraz uwzględnienie czynników jakościowych, jesteśmy w stanie nie tylko skutecznie wyjaśniać rzeczywistość społeczną, ale również formułować rekomendacje zmian.

Obsługa projektów

Instytut wspomaga organizacje w skutecznym prowadzeniu projektów o charakterze pozarządowym, publicznym lub biznesowym. Projekty prowadzimy w oparciu o spójne standardy zarządzania, komunikacji oraz księgowości, czym zapewniamy profesjonalne wsparcie w ich realizacji. Obsługa łączy rolę opieki merytorycznej i finansowej, a różnorodność projektów sprawia, że nie ma miejsca na rutynę, a każdy dzień pracy dostarcza nowych wyzwań!