OFERTA

IDG skupia młodych ludzi z silnym zapleczem pozarządowym i biznesowym, posiadających kontakty i doświadczenie w skutecznej finalizacji przedsięwzięć biznesowych i projektów międzynarodowych. Przywiązujemy dużą wagę do edukacji osób zainteresowanych współpracą międzynarodową i prowadzeniem biznesu na arenie międzynarodowej. Wspieramy przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia handlu i inwestycji międzynarodowych.

Edukacja

Jednym z głównych celów Instytutu jest edukacja o efektywnym biznesie
w dyplomacji. Organizujemy wydarzenia, szkolenia, warsztaty teoretyczne
i praktyczne dla zainteresowanych tematem dyplomacji gospodarczej. Możemy przeprowadzić je zarówno dla zamkniętej grupy członków organizacji, jak i podczas dowolnego wydarzenia.

Współpracujemy z wykładowcami i ekspertami aktywnie zaangażowanymi w ekspansję na rynki zagraniczne. Dzięki silnie rozbudowanej sieci kontaktów, współpracujemy z wykładowcami i ekspertami, zaangażowanymi w budowę biznesowych relacji międzynarodowych. Możemy zapewnić kompleksową pomoc w nawiązaniu kontaktu
z najlepszymi ekspertami i współorganizację wydarzenia.

Think – Tank

Instytut prowadzi szeroko zakrojoną działalność publikacyjną w ramach Centrum Analiz. Instytut prowadzi działania rzecznicze praw i interesów służące poprawie warunków działalności biznesowej, polegające
w szczególności na artykułowaniu postulatów, stanowisk wobec biznesu, organizacji pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej. 

W ramach Instytutu prowadzimy także działania z zakresu monitoringu tworzenia, stosowania prawa i polityk publicznych wpływające na funkcjonowanie biznesu i dyplomacji gospodarczej, polegające
w szczególności na tworzeniu dedykowanych artykułów, analiz, raportów
i opinii w określonych sprawach. Przeprowadzamy także analizy oraz tworzymy raporty według indywidualnego zapotrzebowania organizacji.

Networking i promocja

Budujemy platformę współpracy, zaufania i zrozumienia dzięki organizacji wydarzeń ekonomicznych i gospodarczych; Oferujemy networking
dla biznesu, administracji i edukacji.

Wspieramy organizacje w podpisywaniu jak i realizacji międzynarodowych projektów i umów handlowych. Zdobyte lata doświadczenia zaowocowały licznymi kontaktami ze środowiskiem biznesowym, instytucjami publicznymi oraz organizacjami z trzeciego sektora. Instytut Dyplomacji Gospodarczej jest świetnym miejscem do nawiązania dłuższej współpracy, która umożliwi zbudowanie relacji i wymianę doświadczeń między organizacją, a profesjonalistami z danej dziedziny.