Nasze możliwości

IDG skupia młodych ludzi z silnym zapleczem pozarządowym i biznesowym, posiadających kontakty i doświadczenie w skutecznej finalizacji przedsięwzięć biznesowych i projektów międzynarodowych. Przywiązujemy dużą wagę do edukacji osób zainteresowanych współpracą międzynarodową i prowadzeniem biznesu na arenie międzynarodowej. Wspieramy przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia handlu i inwestycji międzynarodowych.

Networking i promocja organizacja wydarzeń 

Budujemy platformę zaufania i zrozumienia pomiędzy różnymi podmiotami,
co przyczynia się do intensyfikacji i rozwoju współpracy. Oferujemy również
networking dla biznesu, administracji i edukacji.  Jesteśmy profesjonalnym organizatorem konferencji o charakterze biznesowym, naukowym oraz
eksperckim. Docieramy do środowisk o różnym charakterze, dzięki czemu
jesteśmy w stanie odpowiedzieć na indywidualne zapotrzebowanie Partnera. Współpracujemy również z wieloma instytucjami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zorganizować wydarzenie w unikalnej i prestiżowej lokalizacji.Promocja w ramach kanałów komunikacji

Prowadzimy internetowe okno na świat biznesu, gospodarki i dyplomacji. Poprzez portal internetowy Instytutu oraz media społecznościowe docieramy do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców miesięcznie. Współpraca z nami pozwala na dotarcie do większej liczby odbiorców, w szczególności potencjalnych zainteresowanych Państwa usługami lub produktami. Nasi odbiorcy to grupa osób związanych z biznesem, sektorem publicznym i relacjami międzynarodowymi. Ich liczba w naszych kanałach społecznościowych sięga nawet 20 tys. odwiedzających tygodniowo. Z pewnością współpraca z nami przełoży się więc na wzrost zainteresowania Państwa Izbą oraz zbuduje jej pozytywny wizerunek.

 Analizy, publikacje oraz raporty

Tworzymy nowe modele dyplomacji gospodarczej dla indywidualnych podmiotów.
Oferujemy przygotowanie sektorowych i problemowych raportów badawczych.
Poprzez dostęp do wiedzy użytecznej oraz kształtowanie środowiska informacyjnego, dostarczamy naszym Partnerom przewagi konkurencyjnej. Oferujemy prezentację i popularyzację raportu w środowiskach branżowych, wśród dziennikarzy, decydentów i interesariuszy. Prezentacja może zakładać organizację briefingu prasowego, debaty eksperckiej lub konferencji tematycznej. Przygotowujemy również publikacje analizy eksperckie, dostarczając wiedzy użytecznej w procesie podejmowania decyzji. Poprzez zastosowanie właściwej metodologii, wykorzystanie danych ilościowych oraz uwzględnienie czynników jakościowych, jesteśmy w stanie nie tylko skutecznie wyjaśniać rzeczywistość społeczną, ale również formułować rekomendacje zmian.

Szkolenia i warsztaty

Przywiązujemy dużą wagę do edukacji osób zainteresowanych współpracą międzynarodową i prowadzeniem biznesu na arenie międzynarodowej.
IDG skupia ludzi z silnym zapleczem pozarządowym i biznesowym, posiadających kontakty i doświadczenie w skutecznej finalizacji przedsięwzięć biznesowych i projektów międzynarodowych. W skład naszego zespołu wchodzą osoby związane
z biznesem, dyplomacją, NGO, finansami, mediami i administracją publiczną. Współpracujemy również z wykładowcami i ekspertami aktywnie zaangażowanymi
w ekspansję na rynki zagraniczne. Pozwala to na organizację teoretycznych i praktycznych szkoleń dla osób i podmiotów zorientowanych lub zainteresowanych biznesem w dyplomacji.