Zespół Instytutu

IDG skupia ludzi z silnym zapleczem pozarządowym i biznesowym, posiadających kontakty i doświadczenie w skutecznej finalizacji przedsięwzięć biznesowych i projektów międzynarodowych. Przywiązujemy dużą wagę do edukacj i osób zainteresowanych współpracą międzynarodową i prowadzeniem biznesu na arenie międzynarodowej.

Prowadzimy szkolenia teoretyczne i praktyczne dla studentów zorientowanych lub zainteresowanych biznesem w dyplomacji . Współpracujemy z wykładowcami i ekspertami aktywnie zaangażowanymi w ekspansję na rynki zagraniczne. Więcej o osobach działających w Instytucie Dyplomacji Gospodarczej można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Współorganizacja
prelekcji

Jednym z głównych celów Instytutu jest edukacja o efektywnym biznesie w dyplomacji . Organizujemy szkolenia, warsztaty teoretyczne i praktyczne dla zainteresowanych tematem dyplomacj i gospodarczej . Możemy przeprowadzić je zarówno dla zamkniętej grupy członków organizacji, jak i podczas dowolnego wydarzenia.

Dzięki silnie rozbudowanej sieci kontaktów, współpracujemy z wykładowcami i ekspertami, zaangażowanymi w budowę biznesowych relacji międzynarodowych. Możemy zapewnić kompleksową pomoc w nawiązaniu kontaktu z naj lepszymi ekspertami i współorganizacj i wydarzenia.

Artykuły tematyczne, opinie,
publikacje popularnonaukowe

Instytut prowadzi szeroko zakrojoną działalność publ ikacyjną w ramach Centrum Analiz. Instytut prowadzi działania rzecznicze praw i interesów służące poprawie warunków działalności biznesowej, polegające w szczególności na artykułowaniu postulatów, stanowisk wobec biznesu, organizacj i pozarządowych, administracj i rządowej i samorządowej . W ramach Instytutu prowadzimy także działania z zakresu monitoringu tworzenia, stosowania prawa i polityk publicznych wpływające na funkcjonowanie biznesu i dyplomacji gospodarczej, polegające w szczególności na tworzeniu dedykowanych artykułów, analiz, raportów i opinii w określonych sprawach. Przeprowadzamy także analizy oraz tworzymy raporty według indywidualnego zapotrzebowania organizacji

Poszerzenie bazy kontaktów
do dalszej współpracy

Wspieramy organizacje w podpisywaniu jak i realizacji międzynarodowych projektów i umów handlowych. Zdobyte lata doświadczenia zaowocowały licznymi kontaktami ze środowiskiem biznesowym, instytucjami publicznymi oraz innymi organizacjami z trzeciego sektora. Instytut Dyplomacji Gospodarczej jest świetnym miejscem do nawiązania dłuższej współpracy, która umożliwi zbudowanie relacji i wymianę doświadczeń między organizacją, a profesjonalistami z danej dziedziny.