Atomowa Dyplomacja

Celem głównym projektu jest zainicjowanie debaty nad strategią rozwoju energetyki jądrowej w oparciu o analizę funkcjonowania i ofert oraz ekspansji zagranicznych podmiotów.

Projekt skupia się na wywarciu wpływu na rozwój polskiej energetyki jądrowej, gospodarki i dyplomacji gospodarczej poprzez włączenie szerokiej grupy partnerów społecznych w proces wyboru najkorzystniejszych ofert dotyczących budowy energetyki atomowej w Polsce. Celem jest stworzenie stałego mechanizmu konsultacji i koordynacji wspólnych przedsięwzięć analizujących przedsięwzięcia jądrowe i wspierających decydentów w ocenie inwestorów atomowych w ich aktywności na polskim rynku energetycznym. Jest to istotne szczególnie teraz, w rzeczywistości zmienionej przez agresywną politykę Rosji, w tym Nord Stream 2.
Poprzez projekt chcemy stworzyć odpowiednią platformę do dyskusji między przedsiębiorcami zagranicznymi, a polskimi politykami, przedsiębiorcami oraz naukowcami celem znalezienia optymalnej oferty umożliwiającej Polsce uzyskanie stabilnego, taniego źródła energii elektrycznej, gwarantującego zarówno miejsca pracy dla wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i naukowej jak i dbałość o ekosystem swoją niskoemisyjnością. Ponadto, pragniemy także zwiekszyć świadomość obywateli Polski w omawianym przez nas zagadnieniu.  

Punktem wyjściowym naszej dyskusji będzie analiza dyplomacji atomowej (wspierania eksportu technologii, know-how i inwestycji w obszarze atomu) innych państw. W ramach projektu zamierzamy przeanalizować jak kraje posiadające silny krajowy przemysł atomowy wspierają jego ekspansję zagraniczną oraz jak wykorzystują go w relacjach międzynarodowych. Będziemy się również skupiać na dobrych praktykach i doświadczeniach związanych z prowadzeniem dyplomacji atomowej przez różne podmioty. Analizy przedstawiamy w formie atrakcyjnych artykułów publikowanych na naszych stronach internetowych i mediach społecznościowych, wzbogacone o dedykowane infografiki.

Elementem projektu będą ogólnodostępne artykuły oraz raporty z rekomendacjami wykorzystania technologii atomowej na podstawie praktyk państw trzecich, a także budujące pozytywny społeczny odbiór energii atomowej. 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

Konferencje

Raporty

Raport Atomowa Dyplomacja
Nuclear Diplomacy Report 2022

Webinary

Artykuły

BRICS
A to mowa nienawiści
SMR rzeczywistość czy marzenie
Rola energii atomowej w Armenii
Notatka z konferencji Atomowa Dyplomacja
Jądro problemu – francuska dyplomacja
Atomowa mapa Europy- dyplomacja energetyczna
Transformacja energetyczna w Polsce
rola energetyki atomowej
energetyka jadrowa na bialorusi
koreanskie sales diplomacy
afrykańska alternatywa
duńska dyplomacja

Partnerzy projektu

psz.pl