Prezentujemy najnowszy raport Instytutu Dyplomacji Gospodarczej w ramach projektu GospoStrategie. Autorem raportu jest Mateusz Jankowski.

Celem niniejszego opracowania jest analiza i diagnoza systemu promocji gospodarki według stanu na 2016 r. Studium opisuje również przebieg reform systemu promocji gospodarki w zakresie temporalnym ostatnich sześciu lat, wraz z opisem stanu obecnego oraz rekomendacjami na przyszłość.

Link do raportu: https://drive.google.com/file/d/1i0CNB8jVF81jjUHCqAPFMLpR3nTr6NSm/view?usp=drivesdk