Od wielu lat sektor pozarządowy i sektor publiczny wspierają polską dyplomację gospodarczą oraz polskich przedsiębiorców w internacjonalizacji ich działalności oraz ekspansji zagranicznej. Jako Instytut dokładamy do tego swoją cegiełkę – misją Instytutu Dyplomacji Gospodarczej jest bowiem budowa nowej jakości w polskiej dyplomacji gospodarczej, a w tym, Pragmatyzmu, Rzetelności oraz Efektywności w działaniach biznesowych w Polsce i na całym świecie. W tym celu inicjujemy projekty, które przyczyniają się do zbliżenia różnych kultur i gospodarek.

Uważamy, że nasz kraj musi stale rozwijać swoje modele i strategie rozwojowe. Potrzebna jest stała, ogólna promocja polskiej gospodarki i klimatu inwestycyjnego w kraju, wsparcie działań polskich przedsiębiorców za granicą i ochrona ich interesów gospodarczych, kształtowanie pozycji Polski jako ważnego i zaangażowanego partnera, budowa wizerunku Polski jako kraju o stabilnej, wolnorynkowej gospodarce, atrakcyjnego dla inwestorów, a także wzmocnienie rozpoznawalności i pozycji polskich marek i produktów na rynkach międzynarodowych. 

W dzisiejszych czasach dyplomacja publiczna i gospodarcza powinna dostosowywać się do nowoczesnych standardów i potrzeb – szczególnie potrzebna jest perspektywa biznesowa. Dynamika zmieniającej się dyplomacji ekonomicznej została dostatecznie zidentyfikowana przez różne instytucje, w tym ONZ poprzez deklaracje i rezolucje – obecnie nie ma miejsca na staromodną politykę siły między państwami. Dyplomacja gospodarcza na wiele ważnych sposobów stanowi podstawę kształtowania polityki zagranicznej. Dotyczy to oczywiście głównie kształtowania polityki handlu zagranicznego. Aby dyplomacja gospodarcza odniosła sukces, odpowiednie instytucje ją prowadzące powinny mieć perspektywę biznesową, nie tylko polityczną czy dyplomatyczną. Na przykład polski MSZ planuje otworzyć dostęp do karier dyplomatycznych dla przedstawicieli nauki, ekspertów, biznesmenów i urzędników z międzynarodowym doświadczeniem. Autorzy nowo uchwalonej polskiej ustawy o służbie zagranicznej słusznie stwierdzili, że hermetyczność służby zagranicznej i środowiska dyplomatycznego jest zbyt daleko idąca.

Dodatkowo sądzimy, że należy czerpać także z doświadczeń innych krajów. W naszej opinii dotychczas brakowało platformy budującej zaufanie i zrozumienie pomiędzy podmiotami prowadzącymi dyplomację gospodarczą bezpośrednio w Polsce. Celem budowy  przestrzeni do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk jest więc nasza inicjatywa GospoStrategie, której efektem jest niniejszy raport.

#GospoStrategie to projekt mający na celu przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców dyplomację gospodarczą prowadzoną w Polsce przez inne kraje oraz zrozumienie odrębnych kultur biznesowych. Nazwa projektu nie jest przypadkowa – inspirację czerpaliśmy z programu GOSPOSTRATEG, strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Tak jak i on, nasza inicjatywa objęła wyzwanie pułapki słabości instytucji, w tym przypadku polskiej dyplomacji gospodarczej, która stale potrzebuje dostosowywać się do realiów zmieniającego się świata.

Projekt okazał się dużym sukcesem – w ramach naszej inicjatywy zwróciliśmy się do placówek dyplomatycznych obecnych w naszym kraju z prośbą o przedstawienie prowadzonej przez nich dyplomacji gospodarczej. W szczególności poprosiliśmy o wskazanie jak promują interesy gospodarcze swoich państw, przedstawienie zagranicznej perspektywy, inicjatyw, sukcesów oraz narzędzi, którymi posługują się w prowadzeniu dyplomacji gospodarczej w Polsce.

Nasza inicjatywa nie okazałaby się sukcesem, gdyby nie wsparcie naszych patronów i partnerów.

Dziękujemy w szczególności przedstawicielstwom zagranicznym – w projekt udało nam się zaangażować kilkanaście placówek dyplomatycznych. W szczególności dziękujemy Ambasadorom, autorom artykułów oraz pracownikom ambasad, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w ramach projektu. Wierzymy, że projekt przysłuży się promocji współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami.

Chcielibyśmy także podziękować Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii, które udzieliło projektowi honorowego patronatu. Podziękowania kierujemy także dla Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, która wsparła naszą inicjatywę finansowo w ramach Centrum Analiz.

Poniżej przedstawiamy zaś Państwu wnioski płynące z naszego projektu, jako rekomendacje dla polskiego modelu dyplomacji gospodarczej.

Ostatnie wpisy