Jak Polska, Niemcy, Chiny i Hiszpania promują swoją kulturę, język i tradycję? Jak działają Instytuty Polskie zagranicą, a jak ich odpowiednicy z Niemiec, Chin i Hiszpanii? O tym w najnowszym raporcie Instytutu Dyplomacji Gospodarczej!

Celem raportu było nie tylko przybliżenie funkcjonowania wybranych Instytutów, ale także rekomendacje dla polskiej dyplomacji kulturalnej. Uważamy, że musi ona stale się rozwijać, tak, by polska kultura stała się dla zagranicznego odbiorcy atrakcyjna i przystępna. Jako fundacji zależy nam na promocji polskiej kultury i polskiej dyplomacji kulturalnej, dostarczeniu zainteresowanym wiedzy na temat funkcjonowania polskich i międzynarodowych instytucji kulturalnych, a także na wzmocnieniu dialogu z decydentami na szczeblu wyszehradzkim poprzez stworzenie platformy dialogu w dziedzinie kultury i dyplomacji.

W celu promocji polskiej dyplomacji kulturalnej zainicjowaliśmy Wyszehradzką Akademię Dyplomacji Kulturalnej, w ramach której powstał niniejszy raport. Wyszehradzka Akademia Dyplomacji Kulturalnej jest nie tylko uzupełnieniem tradycyjnej dyplomacji uprawianej w ramach polityki zagranicznej, ambasadach i konsulatach, ale to także niezwykle potrzebna wiedza i umiejętności do pracy w instytutach kultury, międzynarodowych korporacjach, organach władzy państwowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach działających na polu kultury, spraw społecznych, polityki czy ekonomii. Dyplomacja kulturalna ułatwia bowiem poruszanie się we współczesnym świecie – buduje zrozumienie i kształtowanie pozytywnych postaw.

Raport jest efektem prac zespołu naszych praktykantów, pod kierownictwem Aleksandry Kudyby. Zespół przeanalizował w pierwszej kolejności funkcjonowanie Instytutów Polskich – sieci 25 placówek podległych Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. W kolejnym kroku zainteresowanie zespołu zwróciło się ku Instytutom Goethego, Konfucjusza i Cervantesa. Każde z nich na swój sposób promuję kulturę swojego kraju zagranicą, prowadząc unikalną dyplomację kulturalną. Dzięki temu kultura Polski, Niemiec, Chin, Hiszpanii obecna jest w niemal wszystkich zakątkach świata.

Kategorie: Analizy