Czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy uratuje ukraiński budżet?

Rozpoczęta rok temu otwarta inwazja Rosji spowodowała na Ukrainie ogromne trudności finansowe. Bez zachodniej pomocy Kijów nie byłby dzisiaj w stanie nie tylko stawiać zbrojnego oporu, ale również finansować wydatków budżetowych w obszarach pozawojskowych. W takich okolicznościach jeszcze bardziej wzrosło znaczenie współpracy Ukrainy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), który jeszcze Czytaj dalej…

duńska dyplomacja

Duńska dyplomacja a polska morska energetyka wiatrowa

Pod koniec lipca 2022 roku Najwyższa Izba Kontroli wydała opublikowała raport dotyczący polskich morskich farm wiatrowych. Organ wystawił fatalną notę rządzącym w ich dotychczasowej pracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej nad Wisłą, choć słuszniejsze byłoby uwzględnić tutaj Morze Bałtyckie, gdyż to ten akwen ma być niedługo areną do rozbudowy Czytaj dalej…

Umowa ACAA

Umowa ACAA między Ukrainą i UE – próba podsumowania i oceny

W Polsce i na świecie dużo się mówi o perspektywach integracji Ukrainy z Unią Europejską (UE). Zagadnienie to nabrało konkretnej formy w 2014 r., kiedy Kijów podpisał z UE Umowę Stowarzyszeniową (Association Agreement, AA) wraz z jej ekonomiczno-handlowym komponentem, ustanawiającym między stronami pogłębioną strefę wolnego handlu – tzw. DCFTA (Deep Czytaj dalej…

energetyka jadrowa na bialorusi

Energetyka jądrowa na Białorusi i jej znaczenie

Energia jądrowa to najnowsze źródło, które dołączyło do białoruskiego miksu energetycznego. Prąd produkowany jest przez elektrownię jądrową, która znajduje się w pobliżu północno-zachodniej granicy Białorusi w sąsiedztwie miasta Ostrowiec (a także zaledwie 40 kilometrów od stolicy Litwy – Wilna). Fizyczne uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej miało miejsce w sierpniu 2020 Czytaj dalej…

Jądro problemu – francuska dyplomacja

Jądro problemu – francuska dyplomacja atomowa za rządów Nicolasa Sarkozy’ego

W 1977 roku, austriacki futurolog i dziennikarz Robert Jungk ukuł termin der Atomstaat (państwo atomowe) które możemy rozumieć jako państwo sprawujące władzę polityczną (…) poprzez posiadanie broni jądrowej oraz jako państwo, które eksploatuje elektrownie jądrowe (…) zajmujące się produkcją lub budową elektrowni jądrowych lub ich elementów. Jungk głównie mówił o Czytaj dalej…

SMR rzeczywistość czy marzenie

SMR  – rzeczywistość czy marzenie

Historia energetyki jądrowej ma już prawie 2 miliardy lat. Szacuje się, że to wtedy doszło w Gabonie do powstania całkowicie naturalnych reaktorów. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, iż wyniku procesów geologicznych, doszło do powstania złoża uranu z wysoką przekraczającą 3%  ilością izotopu 235. Pozwoliło to do zapoczątkowania reakcji rozszczepienia. Te Czytaj dalej…

A to mowa nienawiści

„A to mowa nienawiści”, czyli fałszywy dyskurs antyjądrowej narracji

Stwierdzenie pisali o tym w Internecie stało się współczesnym dogmatem, prawidłem, źródłem wiedzy i niestety jednym ze znaków rozpoznawczych globalnej wioski, jaką za sprawą przestrzeni cyfrowej jest współczesny świat. Nie oznacza to, że wszystko co znajdziemy w sieci jest zmyślone czy nieprawdziwe, ale to od nas zależy, czy wykorzystując krytyczne Czytaj dalej…

Raport „Gospostrategie. Agencje ekspansji zagranicznej. Porównanie funkcjonowania PAIH oraz zagranicznych odpowiedników.

Handel zagraniczny to istotny element polityki gospodarczej państwa. Jest on jednym z głównych czynników stojących za krajowym rozwojem gospodarczym. Postępująca globalizacja sprawiła, że wartość handlu uległa znacznemu wzrostowi. Walka o klienta oraz konkurencyjność pomiędzy różnymi rynkami wymusza na rządach tworzenie nowych inicjatyw, mających dać nowy impuls rozwojowy. Polska może wciąż Czytaj dalej…