Niemiecki sektor budowlany

Niemiecki sektor budowlany

W obliczu rosnących wyzwań gospodarczych, sektor budownictwa mieszkaniowego doświadcza istotnych zmian. Z doniesień medialnych ubiegłego roku wynika, że w Niemczech nastąpił istotny spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę mieszkań, co stało się bezpośrednim powodem wzrostu stóp procentowych i zwiększenia kosztów budowy. 1.1.Uwagi wprowadzające Niemcy, będąc jednym z czołowych gospodarczych mocarstw Czytaj dalej…

Współpraca gospodarcza z Chinami

Współpraca gospodarcza z Chinami

Streszczenie: Artykuł podejmuje analizę stosunków polsko-chińskich, kładąc szczególny nacisk na identyfikację obserwowanych tendencji oraz kluczowych determinant wpływających na bieżące i perspektywiczne relacje między oboma krajami. W kontekście współczesnej dyplomacji międzynarodowej, zależności polsko-chińskie stanowią istotny obszar badawczy, a przedstawienie ich ewolucji umożliwia głębsze zrozumienie dynamicznych procesów kształtujących współpracę dwóch państw. Wśród Czytaj dalej…

Potencjalne źródło kolejnego kryzysu finansowego. Case study działań Bank of England

Będący następstwem globalnej walki z inflacją wzrost stóp procentowych sygnalizuje się jednocześnie rosnącą rentownością i malejąca wartością papierów rynku dłużnego. Na całym świecie obserwuje się skokowo wzrastający koszt długu zarówno publicznego (obligacje skarbowe), jak i prywatnego (obligacje korporacyjne). W minionym tygodniu świat obiegła informacja o niekonwencjonalnym środku polityki monetarnej wprowadzonym Czytaj dalej…

Międzynarodowe konsekwencje gospodarcze konfliktów bliskowschodnich

Bliski Wschód, Orient – to obszar bogactwa zasobów energetycznych i niekończących się konfliktów, które z zaciekawieniem obserwujemy. Warto zastanowić się, jak istotne są zdarzenia mające tam miejsce dla pozostałych uczestników stosunków międzynarodowych. Bliski Wschód Państwa zaliczane do obszaru Bliskiego Wschodu, zwanego także Orientem to przede wszystkim: Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Czytaj dalej…

Kryzys polityczny a sytuacja gospodarcza Białorusi

Każda kolejna seria sankcji państw zachodnich wymierzonych w reżim Aleksandra Łukaszenki odbija się szerokim echem w światowych mediach. Choć ich celem jest nakłonienie białoruskich władz do podjęcia dialogu ze społeczeństwem, to na dzień dzisiejszy nie odniosły oczekiwanych rezultatów, a jedynie pogarszają stan gospodarki Białorusi. Sierpień 2020 roku wyznacza na Białorusi Czytaj dalej…

Nawiązanie partnerstwa

Jakie wnioski dla polskiej dyplomacji gospodarczej płyną z relacji pomiędzy Chinami a Tajwanem?

Geneza polityki „jednych Chin”. W 1949 roku Mao Zedong ogłosił powstanie ChRL. Było to efektem jego zwycięstwa w wojnie domowej nad Czang Kaj-szekiem (przywódcą Republiki Chińskiej), którego zwolennicy zostali zmuszeni do ucieczki na wyspę Tajwan. Od tej pory obaj liderzy utrzymywali, że istnieje tylko jeden prawowity rząd chiński, którego władza Czytaj dalej…

Polityka państw

GAFAM, a polityka państw

Dochód można maksymalizować na różne sposoby, ale zawsze sprowadza się to do zwiększenia przychodu przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Poważną częścią tych kosztów stanowią obciążenia podatkowe. W interesie globalnych korporacji jest więc płacić je w krajach, w których ich wysokość jest „konkurencyjna” względem pozostałych. Znacznie spóźnione reakcje państw na chciwość korporacji Czytaj dalej…

trzy przykazania polskiej dyplomacji gospodarczej

Trzy przykazania dla polskiej dyplomacji gospodarczej

W artykule „Rekonstrukcja rządu – co dalej z dyplomacją gospodarczą?” zastanawiałem się jak będzie wyglądać prowadzenie dyplomacji gospodarczej w wymiarze instytucjonalnym w ramach nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Po rekonstrukcji oraz podziale obowiązków w tym zakresie przez instytucje administracji publicznej należy zastanowić się czym powinna się ona kierować, by cieszyć się Czytaj dalej…

Projekt ustawy o służbie zagranicznej

Projekt ustawy o służbie zagranicznej

Nowa ustawa o służbie cywilnej według założeń projektodawcy ma usprawnić funkcjonowanie prowadzenia polityki zagranicznej. Zmiany to m.in. utworzenie odrębnego od Dyrektora Generalnego MSZ stanowiska Szefa Służby Zagranicznej na wzór Szefa Służby Cywilnej, dokonanie korekty i uporządkowanie praw członków służby zagranicznej, wprowadzenie stopnia „ministra pełnomocnego”, umożliwienie zatrudnienia młodych ludzi, zaraz po Czytaj dalej…

Pfizer i Moderna

Pfizer i Moderna ogłosił wynalezienie szczepionki. Czy najgorsze na rynkach już za nami?

W zeszłym tygodniu najważniejszą informacją, która obiegła świat, było ogłoszenie przez amerykański koncern Pfizer wynalezienie szczepionki na COVID-19. Zgodnie z komunikatem szczepionka ma mieć 90% skuteczność. Kilka dni później kolejny koncern Moderna potwierdził gotowość do masowej produkcji szczepionki o 95% skuteczności. W odróżnieniu od produktu koncernu Pfizera, szczepionka Moderny nie Czytaj dalej…