Polonia i Polacy za granicą plasują się na szóstym miejscu w świecie pod względem liczebności w stosunku do ludności kraju ojczystego. Według różnych szacunków około 21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego mieszka poza terytorium naszego kraju. Prawie milion naszych rodaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkuje same tylko kraje byłego Związku Radzieckiego. Ta liczebność to ogromny potencjał od budowania pozytywnego wizerunku naszej gospodarki oraz kultury. W większości przypadków nasi rodacy za granicą to ludzie przedsiębiorczy, silnie związani ze swoją ojczyzną. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i chcące utrzymać więzi z naszym krajem.

Ważnym elementem ich życia są ośrodki kultury, promujące polską kulturę oraz integrujące środowiska polonijne. Realizują one różnorodne działania, mające na celu podtrzymać tradycję, język i myśl patriotyczną wśród naszych rodaków, ale także przekazać ją do obywateli krajów ich zamieszkania. Ośrodki te są niezwykle istotne, w szczególności w kontekście zawirowań geopolitycznych za naszą wschodnią granicą. Polskie ośrodki kultury w krajach byłego Związku Radzieckiego mogą być cennym przyczółkiem w promocji interesów gospodarczych i politycznych Rzeczypospolitej. Wspierając polską kulturę, patriotyzm, przedsiębiorczość oraz promując nasz kraj, nie tylko łączą naszych rodaków z ich ojczyzną, ale budują polskie soft power w relacjach międzynarodowych. Nie mogą więc one pozostać tylko punktami na mapie, ale powinny być odgórnie wspierane przez polską dyplomację, tak na polu finansowym, jak i merytorycznym. Dlatego niezwykle ważne jest ich zmapowanie oraz pokazanie ich aktywności, a także włączenie w instytucjonalny system promocji kultury.

W Instytucie Dyplomacji Gospodarczej podjęliśmy się tej próby, przygotowując poniższą publikację. Dedykujemy ją wszystkim naszym rodakom, pozostającym poza granicami naszego kraju, organizacjom pozarządowym oraz polskiej dyplomacji i wszystkim osobom wspierających Polaków na Wschodzie.

Zapraszamy do lektury!

Ostatnie wpisy

Kategorie: Analizy