Rządy i organizacje branżowe starają się zapewnić rodzimym przedsiębiorcom dogodne warunki do podejmowania przedsięwzięć za granicą. Niezwykle istotne we wsparciu tychże przedsięwzięć jest instytucjonalny system wsparcia biznesu oraz wzmocnienie rozpoznawalności i pozycji marek na rynkach międzynarodowych. Ważną rolę odgrywają w tym przypadku instytucje wspierające internacjonalizację i promocję gospodarczą. W przypadku eksportu muzyki taką rolę pełnią agencje eksportu muzyki. W Polsce tę rolę pełni fundacja Music Export Poland.

Niniejszy raport ma na celu usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zagranicznych agencji eksportu muzyki, umożliwienie potencjalnej współpracy polskich instytucji eksportu muzyki z ich międzynarodowymi odpowiednikami polskich działań oraz wypełnienie luki w badaniach poświęconych międzynarodowym agencjom eksportu muzyki i zapotrzebowaniem na tego rodzaju projekt ze strony polskiego przemysłu muzycznego i usług.

Najważniejsze wnioski raportu:

  • Większość zidentyfikowanych agencji stanowią organizację pochodzące z Europy; Ponad połowa agencji to inicjatywa sektora prywatnego;
  • Większość agencji w całości polega na finansowaniu innym niż państwowe;
  • Wszystkie rozważane przez nas agencje eksportu muzyki za istotę swojego funkcjonowania uznają wspomaganie, zwiększanie efektywności
  • i rozpowszechnianie sprzedaży dorobku muzycznego ich państw za granicę.

Sprawdź Raport – AGENCJE EKSPORTU MUZYKI