Polityka państw

GAFAM, a polityka państw

Dochód można maksymalizować na różne sposoby, ale zawsze sprowadza się to do zwiększenia przychodu przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Poważną częścią tych kosztów stanowią obciążenia podatkowe. W interesie globalnych korporacji jest więc płacić je w krajach, w których ich wysokość jest „konkurencyjna” względem pozostałych. Znacznie spóźnione reakcje państw na chciwość korporacji Czytaj dalej…