Hiszpania - instytut dyplomacji gospodarczej

Polska, partner strategiczny dla Hiszpanii

Stosunki między Hiszpanią i Polską rozwijają się dynamicznie począwszy do 1992 roku. Oba kraje podpisały wówczas w Madrycie traktat o przyjaźni i współpracy. Wcześniej Polska i Hiszpania były narodami dalekimi sobie, które – nawet jeśli przeczuwały potencjalną bliskość – nie utrzymywały stałych kontaktów z powodu raptownych i długich przerw wywoływanych Czytaj dalej…

Szwajcarska dyplomacja gospodarcza w Polsce – silny partner handlowy

#GospoStrategie #SwissPoland Go to eng. version W październiku 2021 r. Szwajcaria i Polska będą świętować stulecie istnienia szwajcarskiej placówki dyplomatycznej w Warszawie. Gospodarki obu krajów są ze sobą obecnie ściśle powiązane – w ciągu trzydziestu lat, odkąd Polska w pokojowy sposób wyswobodziła się z komunistycznego reżimu, wraz z energicznym rozwojem polskiej Czytaj dalej…

Switzerland’s Economic Diplomacy in Poland: A Strong Commercial Partner

#GospoStrategie #SwissPoland In October 2021, Switzerland and Poland celebrate the centenary of Switzerland’s diplomatic presence in Warsaw. Today, our two countries’ economies are closely linked: In step with Poland’s robust economic growth, bilateral trade and investment between Poland and Switzerland have truly blossomed in the thirty years since Poland peacefully Czytaj dalej…

Współpraca Gospodarcza między Republiką Czeską a Polską

Współpraca gospodarcza między Polską a Republiką Czeską

Republika Czeska i Polska od wielu lat są dla siebie jednymi z najbliższych partnerów gospodarczych. Oba kraje korzystają przy tym z wzajemnej bliskości geograficznej, coraz lepszych połączeń infrastrukturalnych, a także członkostwa w Unii Europejskiej. W tym przypadku głównie z członkostwa w jednolitym rynku europejskim, który jest kluczowy dla wzajemnej współpracy Czytaj dalej…

Ambasada Węgier w Warszawie

Współpraca gospodarcza i kulturalna pomiędzy Polską, a Węgrami

Po zmianie ustroju Europa Środkowa przeżywała dynamiczny rozwój gospodarczy, zwłaszcza po wejściu do UE. Przy pomocy jednolitego rynku wewnętrznego, zintensyfikowała się także regionalna i dwustronna współpraca gospodarcza, a stosunki handlowe i inwestycyjne wzmocniły się i rozwinęły w nadzwyczajnym stopniu. Z punktu widzenia Węgier Polska należy do rynków perspektywicznych. Geograficzna bliskość Czytaj dalej…