Potencjalne źródło kolejnego kryzysu finansowego. Case study działań Bank of England

Będący następstwem globalnej walki z inflacją wzrost stóp procentowych sygnalizuje się jednocześnie rosnącą rentownością i malejąca wartością papierów rynku dłużnego. Na całym świecie obserwuje się skokowo wzrastający koszt długu zarówno publicznego (obligacje skarbowe), jak i prywatnego (obligacje korporacyjne). W minionym tygodniu świat obiegła informacja o niekonwencjonalnym środku polityki monetarnej wprowadzonym Czytaj dalej…