Instytut Dyplomacji Gospodarczej poszukuje praktykantów/praktykantek na okres wakacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom studentek i studentów, chcemy zaprezentować ofertę praktyk w ramach naszej fundacji.

Ogólne warunki:
1) Praktyki mogą odbywać się w formie zdalnej;
2) Okres trwania praktyk to od 4 do 8 tygodni;
3) Praktyki odbywają się na zasadach wolontariackich;
4) Zakres obejmuje głównie pomoc w działaniach:

 • projektowych;
 • analityczno-badawczych;
 • administracyjnych;

5) Praktyki kończą się wydaniem zaświadczenia o odbyciu praktyk i/lub referencji. Podstawą otrzymania powyższych jest sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków.

Dla kogo?

Praktyki przewidziane są dla studentów oraz absolwentów studiów I i II stopnia, tematycznie powiązanych z działalnością Instytutu (stosunki międzynarodowe, politologia, ekonomia, bezpieczeństwa narodowe i międzynarodowe, prawo, zarządzanie itp.).
Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 jest wymagana. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy przy projektach, analizach lub z administracją.

Przykładowe obowiązki praktykanta/praktykantki:

 1. Praktykant/ka ds. administracyjnych
  • Wsparcie administracyjne Instytutu (przygotowywanie dokumentacji projektowych, zarządzanie procesami formalno-prawnymi);
  • Przygotowanie wniosków projektowych;
 2. Praktykant/ka ds. projektowych
  • Udział we wdrażaniu i realizacji projektów Instytutu (Wyszehradzka Akademia Dyplomacji Gospodarczej; Erasmus+);
  • Wsparcie międzynarodowego zespołu projektowego (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry)
 3. Praktykant/ka ds. analityczno-badawczych
  • Wsparcie w przygotowaniu raportu #GospoStrategie dotyczącego dyplomacji gospodarczej prowadzonej przez inne kraje

Jak aplikować?

Rekrutacja na praktyki jest dwuetapowa. W pierwszym etapie prosimy o przygotowanie aplikacji składającej się z CV (prosimy pamiętać o umieszczeniu w nim klauzuli RODO) zawierającego wzmiankę dotyczącą poziomu znajomości języka angielskiego i zainteresowań kandydata/kandydatki, jak również o przesłaniu w mailu informacji odnośnie dyspozycyjności (liczba godzin w tygodniu) i preferowanego czasu trwania praktyk.

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy biuro@idegroup.pl do 30.06.2021r. W temacie należy umieścić informację: „Aplikacja na praktyki”. Na wszystkie wiadomości postaramy się odpowiedzieć w przeciągu 3 dni roboczych.

W drugim etapie odbędą się rozmowy z wybranymi kandydatami za pośrednictwem jednego z komunikatorów.

RODO: Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Instytut Dyplomacji Gospodarczej (adres do korespondencji: ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 39
Bielsko-Biała 43-300 KRS:0000581578 NIP:5252633061) danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Instytut Dyplomacji Gospodarczej danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Ostatnie wpisy

Kategorie: Inne