Handel zagraniczny to istotny element polityki gospodarczej państwa. Jest on jednym z głównych czynników stojących za krajowym rozwojem gospodarczym. Postępująca globalizacja sprawiła, że wartość handlu uległa znacznemu wzrostowi. Walka o klienta oraz konkurencyjność pomiędzy różnymi rynkami wymusza na rządach tworzenie nowych inicjatyw, mających dać nowy impuls rozwojowy. Polska może wciąż rozwinąć swoje zdolności eksportowe. Należy zwiększyć udział w handlu zagranicznym sektora MSP.

Jednym ze sposobów zwiększenia eksportu są agencje ekspansji zagranicznej. Agencje wspierające eksport i inwestycje to instytucje, których celem jest ożywienie eksportu, oraz doprowadzenie do większej internacjonalizacji firm z kraju pochodzenia. W Polsce taką agencją jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. W naszym raporcie poddaliśmy ją badaniu i porównaniu z wybranymi odpowiednikami z całego świata, tak, by poznać najlepsze praktyki oraz dowiedzieć się więcej o tej formie wsparcia eksportu.

Zapraszamy do lektury!

Kategorie: Wydarzenia