Projekt Atomowa Dyplomacja trwa dalej!

Poprzednia edycja Projektu skupiła się na podnoszeniu świadomości w zakresie wykorzystania energetyki jądrowej jako narzędzia w relacjach międzypaństwowych. Nie można jednak w pełni skorzystać tego potencjału, jeśli w debacie publicznej wciąż podnoszone są antyatomowe mity i fake newsy, prowadzące do dezinformacji i obniżania zaufania społeczeństwa do tej formy wytwarzania energii.

Z tymi szkodliwymi zagadnieniami rozprawiamy się w obecnej edycji Projektu. Na stronach niniejszego podręcznika eksperci w swych dziedzinach zmierzyli się z szeregiem popularnych mitów, bazujących na niewiedzy lub niepewności. Dzięki przystępnej formie przekazują oni najważniejsze fakty oraz dane potrzebne w Waszych debatach i dyskusjach, natomiast dzięki załączonej bibliografii będziecie mogli dalej zgłębić nurtujące Was zagadnienia.

Pobierz Podręcznik Atomowa Dyplomacja

Podręcznik powstał dzięki wsparciu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu.