O misji Instytutu

Jednym z kluczowych obszarów działalności Instytutu Dyplomacji Gospodarczej jest formacja przyszłych kadr polskiej dyplomacji gospodarczej. W ramach naszych programów praktyk, studenci doskonalą swoje umiejętności pod okiem doświadczonych menedżerów, analityków i specjalistów ds. komunikacji. Praktyki mają interdyscyplinarny charakter, z uwagi na różnorodność zadań realizowanych w trakcie trwania współpracy oraz ze względu na konieczność uwzględniania szerokiej perspektywy współczesnej dyplomacji gospodarczej. 

Praktykanci w fundacji mają możliwość uczestniczenia w organizowanych specjalnie wykładach, seminariach prowadzonych przez współpracowników Instytutu. Ukończenie programu praktyk otwiera wybranym osobom możliwość dołączenia do naszego zespołu, publikacji na łamach Centrum Analiz oraz, w miarę projektów, odpłatnej współpracy.

Do kogo kierowany jest program praktyk?

W ramach tegorocznej edycji praktyk zapraszamy do aplikacji do następujących działów:

 1. Centrum Analiz
 2. Dział Projektów i Komunikacji

Do odbycia praktyk zapraszamy studentów i absolwentów studiów I i II stopnia, jak również studiów doktoranckich na kierunkach:

 1. powiązanych z działalnością IDG (stosunki międzynarodowe, politologia, ekonomia itp.) dla praktykantów Centrum Analiz, a także
 2. studiów powiązanych z komunikacją, dziennikarstwem, mediami, PR i marketingiem dla osób pragnących realizować zadania związane z zarządzaniem w Dziale Projektów i Komunikacji.

Poszukujemy osób, które chcą poznawać specyfikę dyplomacji gospodarczej, pomagać w opracowywaniu koncepcji i strategii marketingowych, a także nauczyć się umiejętnego zarządzania projektami w organizacji pozarządowej. W szczególności zapraszamy osoby sumienne i bardzo dobrze radzące sobie z organizacją pracy.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym. Dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych, jak również doświadczenie przy projektach w innych organizacjach.

O programie praktyk

Program praktyk obejmuje (dla wszystkich obszarów):

 1. Omówienie systemu instytucjonalnego polskiej dyplomacji gospodarczej;
 2. Podstawy formalno-prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej (łącznie z zakładaniem
 3. Podstawy komunikacji internetowej
 4. Wstęp do fundraisingu
 5. Wprowadzenie do publicystyki

Praktyki odbędą się w formie zdalnej i zaczynają się 1 kwietnia. Okres trwania praktyk to 4 tygodnie. Praktyki odbywają się na zasadach wolontariackich. Praktyki zakończą się wydaniem zaświadczenia o odbyciu praktyk lub referencji. Podstawa ich otrzymania jest sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków.

Przykładowe zadania praktykantów:

 1. W Centrum Analiz:
  1. Opracowanie i przygotowanie metodologii badawczej raportów
  1. Tworzenie analiz i artykułów, publikowanych później na stronie internetowej IDG i w mediach społecznościowych, samodzielnie i/lub we współpracy z ekspertami Instytutu
  1. Przygotowanie opracowań i wkładów merytorycznych.
 2. W Dziale Projektów:
  1. Przygotowanie i prowadzenie wydarzeń IDG
  1. Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania projektów
  1. Wsparcie komunikacyjne
  1. Prowadzenie kampanii promocyjnych w mediach społecznościowych

Rekrutacja

Rekrutacja na praktyki jest dwuetapowa. W pierwszym etapie prosimy o przygotowanie aplikacji składającej się z CV (prosimy pamiętać o umieszczeniu w nim klauzuli RODO), zawierającego wzmiankę dotyczącą zainteresowań/obszarów praktyk, jak również o przesłaniu w mailu informacji odnośnie dyspozycyjności (liczba godzin w tygodniu).

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy biuro@idegroup.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów ‘aplikacja na praktyki’. Na wszystkie wiadomości odpowiemy w przeciągu 5 dni roboczych. Termin składania aplikacji to 15.03.2022

W drugim etapie odbędą się rozmowy z wybranymi kandydatami za pośrednictwem jednego z komunikatorów.

RODO: Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Instytut Dyplomacji Gospodarczej danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Instytut Dyplomacji Gospodarczej danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Kategorie: Wydarzenia